Lietuviškai
 
Biography
   
   
In total: 9075335
Today: 279
Online: 11
Informaciją apie projektus įgyvendinamus iš ES lėšų
Kultūros ministerija įgyvendina projektą - „Kultūros ministerijos veiklos analizė ir optimizavimas", finansuojamą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas".
Kultūros ministerija, siekdama stiprinti administracinius valstybės tarnautojų gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą, 2010–2012 metais įgyvendino projektą „Kultūros ministerijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Projektas buvo vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 – ojo prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Platesnė informacija apie įgyvendintas veiklas pateikiama čia
Last Update: 2012-05-22 08:54:17