English
Iš viso apsilankė: 8358127
Šiandien apsilankė: 1243
Dabar naršo: 7
Kategorijos ir tipo pasirinkimas
      Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Siųsta
 Dėl lėšų skyrimo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skaitymo skatinimo priemonių įgyvendinimui 2014 metais   602  Atsisiųsti
 Dėl premijų ir diplomų skyrimo Knygos meno konkurso „Vilnius‘2013“ nugalėtojams   1237  Atsisiųsti
 Dėl valstybės kino metraščio kūrimo tvarkos aprašo   818  Atsisiųsti
 KINO ĮSTATYMO NR. IX-752 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS   830  Atsisiųsti
 LIETUVOS GYVENTOJŲ KULTŪRINIAI POREIKIAI. SOCIOLOGINIO TYRIMO ATASKAITA   2304  Atsisiųsti
 LATGA ataskaita už 2008 metus   1495  Atsisiųsti
 Visuomenės nuomonės tyrimas dėl audiovizualinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais   1370  Atsisiųsti
 Dėl Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos pavadinimo keitimo bei nuostatų patvirtinimo   1640  Atsisiųsti
 Dėl valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytų 2014 metų kapitalo investicijoms skirtų lėšų paskirstymo   1173  Atsisiųsti
 Dėl 2014 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal savivaldybių investicijų projektus   1274  Atsisiųsti
 Dėl Knygos meno ekspertų komisijos sudarymo   865  Atsisiųsti
 Dėl 2014 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų perduotoms iš apskričių kultūros įstaigoms išlaikyti, savivaldybių biudžetuose paskirstymo   953  Atsisiųsti
 Dël Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo gamybos ir kultūrinio turinio, įskaitant filmo scenarijų, vertinimo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo   818  Atsisiųsti
 Dėl pažymos apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnyje nustatytiems reikalavimams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo   712  Atsisiųsti
 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. ĮV-214 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių viešosioms bibliotekoms 2013 metais dokumentams įsigyti, paskirstymo“ pakeitimo   679  Atsisiųsti
<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 46 >>