English
Pradžia > Teisinė informacija
Iš viso apsilankė: 8416530
Šiandien apsilankė: 164
Dabar naršo: 3
Kategorijos ir tipo pasirinkimas
      Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Siųsta
 Dėl lėšų skyrimo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skaitymo skatinimo priemonių įgyvendinimui 2014 metais   621  Atsisiųsti
 Dėl premijų ir diplomų skyrimo Knygos meno konkurso „Vilnius‘2013“ nugalėtojams   1258  Atsisiųsti
 Dėl valstybės kino metraščio kūrimo tvarkos aprašo   833  Atsisiųsti
 KINO ĮSTATYMO NR. IX-752 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS   858  Atsisiųsti
 LIETUVOS GYVENTOJŲ KULTŪRINIAI POREIKIAI. SOCIOLOGINIO TYRIMO ATASKAITA   2325  Atsisiųsti
 LATGA ataskaita už 2008 metus   1532  Atsisiųsti
 Visuomenės nuomonės tyrimas dėl audiovizualinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais   1403  Atsisiųsti
 Dėl Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos pavadinimo keitimo bei nuostatų patvirtinimo   1667  Atsisiųsti
 Dėl valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytų 2014 metų kapitalo investicijoms skirtų lėšų paskirstymo   1202  Atsisiųsti
 Dėl 2014 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal savivaldybių investicijų projektus   1303  Atsisiųsti
 Dėl Knygos meno ekspertų komisijos sudarymo   889  Atsisiųsti
 Dėl 2014 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų perduotoms iš apskričių kultūros įstaigoms išlaikyti, savivaldybių biudžetuose paskirstymo   972  Atsisiųsti
 Dël Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo gamybos ir kultūrinio turinio, įskaitant filmo scenarijų, vertinimo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo   834  Atsisiųsti
 Dėl pažymos apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnyje nustatytiems reikalavimams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo   726  Atsisiųsti
 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. ĮV-214 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių viešosioms bibliotekoms 2013 metais dokumentams įsigyti, paskirstymo“ pakeitimo   692  Atsisiųsti
<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 46 >>