English
Iš viso apsilankė: 8441285
Šiandien apsilankė: 240
Dabar naršo: 9
Kategorijos ir tipo pasirinkimas
      Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Siųsta
 Dėl lėšų skyrimo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skaitymo skatinimo priemonių įgyvendinimui 2014 metais   629  Atsisiųsti
 Dėl premijų ir diplomų skyrimo Knygos meno konkurso „Vilnius‘2013“ nugalėtojams   1269  Atsisiųsti
 Dėl valstybės kino metraščio kūrimo tvarkos aprašo   840  Atsisiųsti
 KINO ĮSTATYMO NR. IX-752 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS   878  Atsisiųsti
 LIETUVOS GYVENTOJŲ KULTŪRINIAI POREIKIAI. SOCIOLOGINIO TYRIMO ATASKAITA   2336  Atsisiųsti
 LATGA ataskaita už 2008 metus   1555  Atsisiųsti
 Visuomenės nuomonės tyrimas dėl audiovizualinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais   1412  Atsisiųsti
 Dėl Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos pavadinimo keitimo bei nuostatų patvirtinimo   1676  Atsisiųsti
 Dėl valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytų 2014 metų kapitalo investicijoms skirtų lėšų paskirstymo   1212  Atsisiųsti
 Dėl 2014 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal savivaldybių investicijų projektus   1314  Atsisiųsti
 Dėl Knygos meno ekspertų komisijos sudarymo   895  Atsisiųsti
 Dėl 2014 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų perduotoms iš apskričių kultūros įstaigoms išlaikyti, savivaldybių biudžetuose paskirstymo   977  Atsisiųsti
 Dël Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo gamybos ir kultūrinio turinio, įskaitant filmo scenarijų, vertinimo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo   840  Atsisiųsti
 Dėl pažymos apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnyje nustatytiems reikalavimams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo   732  Atsisiųsti
 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. ĮV-214 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių viešosioms bibliotekoms 2013 metais dokumentams įsigyti, paskirstymo“ pakeitimo   701  Atsisiųsti
<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 46 >>