English
Iš viso apsilankė: 9135382
Šiandien apsilankė: 1315
Dabar naršo: 42
Naujienos


Atminties institucijos kviečiamos registruotis duomenų bazėje ir pradėti ja naudotis

Atminties institucijos, skaitmenindamos savo fonduose saugomą kultūros paveldą, susidurdavo su neišspręstais teisiniais intelektinės nuosavybės klausimais, kurie būdavo  rimta kliūtis, norint pateikti suskaitmenintą kūrinį Europos tinklams.


2012 m. spalio 25 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimo siekiama teisiškai reglamentuoti autorių arba gretutinėmis teisėmis apsaugotų rašytinės formos, kinematografinių ir audiovizualinių kūrinių bei fonogramų, kurių teisių turėtojas nenustatytas arba nustatytas, tačiau nerastas, skaitmeninimą ir sklaidą. Siekiant užtikrinti deramą autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą Europos Sąjungoje, direktyvoje numatytas kruopščios paieškos metodas ir jos rezultatų registravimas bendroje viešai prieinamoje duomenų bazėje (toliau tekste – duomenų bazė), sukurtoje ir valdomoje Europos Komisijos Vidaus rinkos derinimo tarnybos (Offise for Harmonation in the Internal Market – OHIM). Duomenų bazė skirta kaupti informaciją apie nenustatytų teisių turėtojų kūrinius, kurie saugomi Europos Sąjungos valstybių narių viešai prieinamose bibliotekose, archyvuose, švietimo įstaigose, muziejuose, kino ir garso paveldo institucijose, viešosiose transliuojančiosiose organizacijose.


2014 m. gruodžio mėn. 16 d. priimtas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 2, 17 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo VII skyriumi įstatymas Nr. XII-1460 (toliau – įstatymas). Vadovaujantis įstatymo nuostatomis, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau tekste – Nacionalinė biblioteka) paskirta atsakinga nacionaline įstaiga (toliau tekste – atsakinga nacionaline įstaiga) už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių paiešką ir rezultatų registravimą bendroje viešai prieinamoje ES duomenų bazėje. 2015 m. vasario mėn. Nacionalinės bibliotekos Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centro Paveldo valorizacijos skyriuje sukurta Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių darbo grupė kruopščios paieškos ir darbo su duomenų baze funkcijų vykdymui. Siekiant tinkamai organizuoti ir vykdyti kruopščią paiešką, Nacionalinė biblioteka parengė „Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazės diegimo ir naudojimo metodiką“. Ji įteikta 32-oms šalies kultūros, švietimo ir mokslo įstaigoms. 2015 m. vasario mėn. Nacionalinė biblioteka prisijungė prie ES duomenų bazės ir atlieka dvejopas funkcijas, kaip atsakinga nacionalinė įstaiga ir suinteresuota organizacija. Šiuo metu ES duomenų bazėje yra užsiregistravusios 7 suinteresuotos organizacijos, viena iš jų – atsakinga nacionalinė įstaiga. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, raginame atminties institucijas registruotis duomenų bazėje, pradėti ja naudotis bei vykdyti Jūsų įstaigoje esančių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių teisių turėtojų paiešką.

            

Papildomai informuojame, kad įgyvendinant įstatymo nuostatas 2015 m. birželio 26 d. priimtas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ĮV-467 „Dėl kompensavimo už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ bei 2015 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ĮV-480 „Dėl kompensacijos už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.