English
Iš viso apsilankė: 9136677
Šiandien apsilankė: 1018
Dabar naršo: 9
Naujienos


DĖL TIKROVĖS NEATITINKANČIOS INFORMACIJOS

2015 m. rugpjūčio 19 d. „LRT.lt“ interneto svetainėje publikuotame Birutės Vyšniauskaitės straipsnyje „Prieš nepriklausomybės šimtmetį – aistros dėl J. Basanavičiaus“ paskelbti teiginiai neatitinka tikrovės ir žemina kultūros ministro Šarūno Biručio garbę ir orumą bei pažeidžia Kultūros ministerijos dalykinę reputaciją.

 

Minėtame straipsnyje teigiama, kad „Kultūros ministro Š. Biručio šių metų rugpjūčio 12 d. pasirašytame rašte vyriausybei nurodyta, jog siūloma įsteigti Programos fondą, kuris pritrauktų privačių rėmėjų, mecenatų lėšas. Ir tas fondas būtų po ministro sparnu.“ Pažymime, kad 2015 m. rugpjūčio 12 d. Kultūros ministerijos rašte iš tiesų išdėstytas siūlymas dėl „Šimtmečio Programos fondo“ įkūrimo, tačiau jame nėra jokių teiginių, nusakančių, kad Kultūros ministras Š. Birutis siūlytų tokį fondą steigti kokia nors forma ar būdu, kas lemtų tiesioginį pavaldumą Kultūros ministrui Šarūnui Biručiui. Pabrėžiame, kad Kultūros ministras niekada neišreiškė minties, kad jis ar Kultūros ministerija turėtų valdyti tokį fondą ar jo lėšas.

 

Taip pat minėtame straipsnyje teigiama, kad „Tame pačiame rašte vyriausybei ministras proteguoja vaidybinį filmą „Tarp pilkų debesų“, kuris, atrodo, iš Kino centro jau yra gavęs nemenką finansavimą. Gal tas filmas – vertas dėmesio, bet kodėl būtent jį Š. Birutis išskyrė iš visų kitų galimų filmų?“ ir “Programoje to ministro pasirinkto filmo nebus.” Pažymime, kad su Kultūros ministerija buvo derinamas 2015 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“ projektas, kurio Programos įgyvendinimo veiksmų plane buvo pateikta formuluotė „Sukurti kino filmus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui“. Kultūros ministerija šiam veiksmų planui ir šiai formuluotei pritarė 2015 metų birželio 4 dienos raštu. Atkreipiame dėmesį, kad konkretaus pavadinimo vaidybinis filmas „Tarp pilkų debesų“ kaip viena iš Šimtmečio programos priemonių buvo įtraukta Vyriausybės kanceliarijos, kuri koordinuoja Šimtmečio programos parengimą, iniciatyva. Tas pasiūlymas buvo įtrauktas į dokumento projektą ir parengtas svarstyti 2015 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje. Priešingai, nei galima suprasti iš paskelbtos informacijos, būtent Kultūros ministras 2015 m. rugpjūčio 18 d. rašte Nr. S1-229 kaip vieną iš savo konkrečių siūlymų išdėstė prašymą „Šimtmečio Programoje“ nenumatyti konkretaus filmo pavadinimo ir konkrečių filmo kūrėjų. Pabrėžiame, Kultūros ministras Š. Birutis negalėjo turėti įtakos aptariamo vaidybinio filmo įtraukimui į „Šimtmečio Programą“, nes konkretus prašymas, kurį pasirašė VšĮ „Tauras Kino Namai“ direktorius Žilvinas Naujokas, buvo š.m. liepos 29 d. el. paštu pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai net neinformuojant apie tai Kultūros ministerijos. Kultūros ministerija nėra gavusi prašymo šiuo klausimu, todėl nėra jo svarsčiusi.

 

Kultūros ministerijos informacija