English
Iš viso apsilankė: 7986101
Šiandien apsilankė: 200
Dabar naršo: 39
Europos kultūros sostinė 2022


Kvietimas dalyvauti nacionalinėje atrankoje 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti

2015 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia kvietimą Lietuvos miestams dalyvauti nacionalinėje atrankoje 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti.

Europos kultūros sostinės vardas kasmet suteikiamas ne daugiau kaip vienam miestui kiekvienoje iš dviejų valstybių narių. 2022 metais dvi valstybės narės, kurių miestams suteikiama teisė gauti Europos kultūros sostinės vardą, yra Lietuva ir Liuksemburgas.

Kvietimas miestams teikti paraiškas yra grindžiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Europos Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020-2033 metais.

Paskelbtame kvietime yra apžvelgiami kriterijai, kurie bus taikomi vertinant miestų paraiškas, pateikiama informacija apie atrankos procedūrą ir atranką vykdysiančią Europos Sąjungos ekspertų grupę.

Kultūros ministerija yra vadovaujančioji institucija, atsakinga už atrankos procedūrą atrenkant Lietuvos miestą, kuriam 2022 metais būtų suteiktas Europos kultūros sostinės vardas.

Lietuvos miestai, norintys pateikti paraišką 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti, turi atsiliepti į šį kvietimą užpildydami kvietimo 1 priede pateikiamą paraiškos formą ir 2 priede pateikiamą sąžiningumo deklaracijos formą.

Paraiškos privalo būti išsiųstos Kultūros ministerijai ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės 24 d.

Galutinis sprendimas dėl Europos kultūros sostinės vardo suteikimo turi būti priimtas 2017 m. Dviejų etapų atranką laimėjusiam miestui, kuriam bus suteiktas Europos kultūros sostinės vardas, gali būti skirtas 1 500 000 eurų Melinos Mercouri vardo apdovanojimas, finansuojamas pagal programą „Kūrybiška Europa“, patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1295/2013.

2015 m. rugsėjo 21 d. 13.30 val. Kultūros ministerija ir Europos Komisija surengs informacinį seminarą svarstantiems galimybę teikti paraiškas miestams. Seminaro tikslas - supažindinti savivaldybių atstovus su atrankos procedūra, pristatyti paraiškų atrankos kriterijus ir paraiškos formą. Prašome savivaldybių atstovų registruotis seminarui elektroninio pašto adresu eks@lrkm.lt.

Pagrindiniai dokumentai:

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m.

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti 2022 metų Europos Sąjungos veiksmuose „Europos kultūros sostinė“ Lietuvos Respublikoje (.pdf)

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas Teisės aktų registre

Call for submission of applications for the Union action “European Capital of Culture” for the year 2022 in the Republic of Lithuania (.pdf)

1 priedas / Annex 1: Paraiškos forma (.doc)   Application form (.doc)

2 priedas / Annex 2: Miesto sąžiningumo deklaracija (.doc)   “Declaration of honour“ form (.doc)

Konkurso 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui Lietuvos Respublikoje gauti taisyklės (.pdf)

Konkurso taisyklės paskelbtos Teisės aktų registre

Rules of procedure for the 2022 European Capital of Culture title competition in the Republic of Lithuania (.pdf)

 

Pagalbiniai dokumentai:

Paraiškų rengimo vadovas miestams (.pdf)   Guide for cities preparing to bid (.pdf)

Europos kultūros sostinės rezultatų vertinimo gairės (.pdf)   Guidelines for the cities' own evaluations of the results of each European Capital of Culture (.pdf)

 

Naudinga informacija:

Europos Komisijos informacija apie Europos kultūros sostines (anglų k., buvusių ir būsimų Europos kultūros sostinių apžvalga, ekspertų ataskaitos)

Europos kultūros sostinių politikos darbo grupės medžiaga (anglų k., rekomendacijos dėl miestų atliekamų Europos kultūros sostinių metų rezultatų tyrimų ir vertinimo)

 

Tyrimai:

Europos kultūros sostinės: sėkmės strategijos ir ilgalaikis poveikis (.pdf, anglų k., 2013, Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komiteto užsakymu)

 

Kontaktas pasiteiravimui: eks@lrkm.lt, tel.(8-5) 219 3454, Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyrius

Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-22 10:01:33