English
Iš viso apsilankė: 7986101
Šiandien apsilankė: 200
Dabar naršo: 39
Europos paveldo ženklas

Kas tai?

Europos paveldo ženklasEuropos Sąjungos iniciatyva, kuria siekiama pridėtinės vertės ir jo bei kitų iniciatyvų, pavyzdžiui, UNESCO pasaulio paveldo sąrašo, UNESCO Reprezentatyvaus žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašo ir Europos Tarybos projekto „Europos kultūros keliai“, papildomumo. Jo pridėtinė vertė turėtų būti grindžiama atrinktų paveldo vietų istorine ir kultūrine svarba Europai, taip pat ir Europos Sąjungos kūrimui, aiškiu į piliečius, ypač jaunimą, orientuotu švietėjišku matmeniu bei paveldo vietų bendradarbiavimu, kad būtų dalijamasi patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais. Vykdant šiuos veiksmus daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama paveldo vietų populiarinimui ir pasiekiamumui bei informacijos ir siūlomos veiklos kokybei, o ne paveldo vietos išsaugojimui, kurį turėtų užtikrinti galiojanti paveldosaugos tvarka.

Koks tikslas?

Šiais veiksmais ne tik siekiama stiprinti Europos piliečių ryšį su Europos Sąjunga ir skatinti kultūrų dialogą, bet jie taip pat galėtų padėti didinti kultūros paveldo vertę ir žinomumą, didinti paveldo vaidmenį užtikrinant tvarų regionų ekonomikos vystymąsi, visų pirma skatinant kultūros turizmą, skatinti kultūros paveldo, šiuolaikinio meno ir kūrybiškumo sinergiją, ir apskritai propaguoti demokratines vertybes ir žmogaus teises, kuriomis grindžiamas Europos integracijos procesas.

Istorija

Tarpvyriausybinė Europos paveldo ženklo iniciatyva buvo pradėta 2006 m. balandžio 28 d. Grenadoje, Ispanijoje. 2008 m. lapkričio 20 d. Europos Taryba priėmė išvadas, kuriomis siekiama pereiti nuo tarpvyriausybinės iniciatyvos prie Europos Sąjungos veiksmų, ragindama Europos Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Europos Sąjungos Europos paveldo ženklo sukūrimo ir nurodyti praktines šio projekto įgyvendinimo procedūras. Europos Parlamentas ir Taryba 2011 m. lapkričio 16 d. priėmė sprendimą Nr. 1194/2011/ES dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu, kuriame išdėstytos nuostatos dėl kriterijų, atrankos ir vertinimo, terminų ir kt.

Kaip vyksta atranka?

Atranka vyksta nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Šalis narė, prisijungusi prie iniciatyvos (šiuo metu 18 ES šalių narių), nuo 2014 m., kuomet įsigaliojo bendra tvarka, taikytina visoms dalyvaujančioms šalims narėms, galės atrinkti 2 paraiškas nacionaliniu lygiu, kurias toliau vertins tarptautinė ekspertų grupė. Pastaroji savo rekomendacijas teiks Europos Komisijai dėl Europos paveldo ženklo suteikimo.         

Kas įvyko?

Iki 2013 m. kovo 1 d. 5 Europos Sąjungos šalys narės, nedalyvavusios tarpvyriausybinėje iniciatyvoje, pateikė Europos komisijai 9 paraiškas Europos paveldo ženklui gauti. Remiantis tarptautinės ekspertų grupės rekomendacijomis, Europos Komisija suteikė Europos paveldo ženklą 4 objektams: Taikos rūmams ir Westerborg stovyklai Nyderlanduose, Didžiosios Gildijos rūmams Estijoje, Carnuntum archeologijos parkui Austrijoje.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta ekspertų komisija vertino ir atrinko 2 pateiktas paraiškas, kurios iki kovo 1 d. buvo išsiųstos Europos Komisijai toliau vertinti europiniu lygmeniu.

Tarptautinė ekspertų grupė per 2014 m. vertino 36-ias pateiktas paraiškas ir gruodžio 18 d. pateikė savo ataskaitą Europos Komisijai, kurioje rekomenduojama suteikti Europos paveldo ženklą 16-ai vietų/objektų. Tarp siūlomų – Kauno miesto savivaldybės pateikta paraiška.

Paskutinės naujienos               

Europos Komisija 2015 m. kovo 10 d. priėmė sprendimą suteikti Europos paveldo ženklą Kauno miesto savivaldybės parengtai paraiškai – 1919-1940 metų Kaunas. Oficiali Europos paveldo ženklo įteikimo ceremonija vyks balandžio mėn. Briuselyje. Susipažinti su oficialiu sprendimu galite čia.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-12 10:17:38