English
Iš viso apsilankė: 9193881
Šiandien apsilankė: 3167
Dabar naršo: 16
2007-2009 m. strateginis veiklos planas
2007-2009 m. strateginis veiklos planas

1. Misija, tikslai, veiklos strateginė analizė (atsisiųsti...)
2. 2007-2009 m.biudžeto planas:
1.2007-2009-ųjų metų tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių irpriemonių klasifikatorius (atsisiųsti...)
2.2006-2007-ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemoniųišlaidų suvestinė (atsisiųsti...)
3.2006-2009-ųjų metų programų išlaidų suvestinė (atsisiųsti...)
4.Programų vertinimo kriterijai (atsisiųsti...)

3. Ministerijos vykdomos programos:
1.Meninės kūrybos plėtra ir sklaida (atsisiųsti...)
2.Tarptautinių kultūros ryšių plėtra, Lietuvos įvaizdžio formavimas (atsisiųsti...)
3.Visuomenės informacinis aprūpinimas, muziejų apsaugos stiprinimas (atsisiųsti...)
4.Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos puoselėjimas ir plėtra (atsisiųsti...)
5.Specialioji kultūros paslaugų teikimo programa (atsisiųsti...)
6.Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas, Valdovų rūmų atstatymas (atsisiųsti...)
7.Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo programa (atsisiųsti...)

Paskutinis atnaujinimas: 2008-04-06 22:06:51