English
Pradžia > Naujienos
Iš viso apsilankė: 9190397
Šiandien apsilankė: 1268
Dabar naršo: 7
Naujienos


Š. BIRUTIS KVIEČIA ATSAKINGAI RENGTIS VALSTYBĖS ŠIMTMEČIO MINĖJIMUI

Kultūros ministras Šarūnas Birutis Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikė siūlymus dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos.

 

Ministras patikino, kad Kultūros ministerija, suprasdama šios istorinės datos minėjimo reikšmę Lietuvos valstybei, visuomenės valstybinės savimonės ugdymui, iš esmės pritaria parengtam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos projektui bei jame iškeltiems tikslams ir principams. Tačiau ministras kartu pažymi, kad Programa sėkmingai įgyvendinta gali būti tik tuomet, jei lėšos tam bus numatytos ir suplanuotos iš anksto, Vyriausybei prisiimant aiškų įsipareigojimą dėl numatomų minėjimo veiksmų finansavimo užtikrinimo.

 

„Šimtmečio jubiliejus –tai ne tik Lietuvos žmonių šventė, tai viso pasaulio lietuvių šventė, žingsnis į mūsų valstybės naują šimtmetį. Valstybė buvo atkurta tam, kad būtų išsaugota lietuvių tapatybė, kalba, istorija, kas, savo ruožtu, mus įkvėpė saugoti savo šaknis ir kovoti už tai. Šimtas valstybės gyvavimo metų subrandino mus kaip tautą ir pilietišką valstybę, kartu įsirėžė į mūsų sąmonę praradimais, netektimis ir atkovota laisve. Mūsų tautos patirtis unikali, drąsi. Turime tuo didžiuotis, jaunoji karta turi tuo didžiuotis ir tęsti pradėtus darbus. Norime garbingai paminėti šią svarbią sukaktį, o tam reikia pasiruošti. Juk kitas toks jubiliejus bus tik po šimto metų. Pasiruošimas Programos įgyvendinimui turėtų prasidėti kartu ir nuo lėšų planavimo, kad artėjant minėjimo renginiams nebūtų orientuojamasi į įprastinių kultūros projektų finansavimo resursus, kad įprastinė kultūrinė ir kūrėjų veikla nenukentėtų dėl šios iškilmingos sukakties minėjimo. Manyčiau, kad papildomai būtų tikslinga sukurti fondą, kuriame būtų pritraukiamos ir privačios lėšos, galėtų prisidėti ir Lietuvoje, ir užsienyje gyvenantys lietuviai. Mūsų šalyje atgimsta mecenavimas, tai puiki proga visiems kartu kurti savo valstybės šimtmečio paminėjimo šventę, pajusti mūsų visų bendrystę“, - sakė Kultūros ministras.

 

Kultūros ministras, be to, išsakė susirūpinimą, kad Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo 2015-2020 metų veiksmų plano projektas aiškiai neįvardija prioritetinių, svarbiausių darbų, kuriuos Lietuvos valstybė įsipareigotų pilnai įgyvendinti, kaip turinčius ypatingą reikšmę šiuolaikinei visuomenei, jos kultūrinės tapatybės ir pilietinės atsakomybės stiprinimui.

 

„Siūlyčiau Programoje išskirti atskiru punktu reikšmingiausias Veiksmų plano priemones, pavyzdžiui, surengti Pasaulio lietuvių Dainų šventę, pastatyti paminklą Jonui Basanavičiui Vilniuje, užbaigti Valdovų rūmų statybą, sukurti istorinį vaidybinį kino filmą, sutvarkyti Lukiškių aikštę Vilniuje ir kt. bei nurodyti šių priemonių įgyvendinimui skiriamas lėšas 2016-2018 m.“,- kalbėjo ministras Šarūnas Birutis.

 

Kultūros ministras mano, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, apsispręsdama dėl šios išskirtinės Lietuvai šventės idėjos įgyvendinimo, turėtų aiškiau pasisakyti ir dėl Veiksmų plano projekto priemonių finansavimo iš valstybės biudžeto, garantuojant pradėtų vykdyti Veiksmų plano projekto priemonių tęstinumą, ir nesukuriant nepagrįstų lūkesčių dėl finansavimo galimybių būsimiems projektų vykdytojams tiek valstybės, tiek savivaldybių, tiek nevyriausybinio sektoriaus lygmenimis. Jo įsitikinimu, nenumačius reikiamų lėšų, gali nukentėti kiti kultūros projektai, kurie jau vykdomi ar yra tęstiniai.

 

Kultūros ministras taip pat išdėstė kitus siūlymus, kurie, jo manymu, galėtų padėti sėkmingai įgyvendinti Programą.

 

„Aš siūlyčiau, atsižvelgiant į Veiksmų plano horizontalumą, dalyvaujančių institucijų skaičių ir būtinybę jį veiksmingai koordinuoti, plano įgyvendinimui ir koordinavimui pasirinkti tarpinstitucinio veiklos plano modelį, analogišką ,,Lietuvos Respublikos Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais tarpinstituciniam 2013–2014 metų veiklos planui“, kuris tikrai sėkmingai buvo įgyvendintas Lietuvos Respublikos pasirengimo ir pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu“, - kalbėjo Kultūros ministras.

 

Ministras tikisi, kad jo išsakytos pastabos ir siūlymai bus apsvarstyti šiandien vykstančiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.