English
Pradžia > Veiklos sritys
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veikla

Kultūros ministerija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, formuojanti ir įgyvendinanti valstybės kultūros politiką profesionalaus bei mėgėjų meno, teatro, muzikos, dailės, kino, muziejų, bibliotekų, leidybos, autorių teisių ir gretutinių teisių bei kultūros vertybių apsaugos srityse.

Kultūros ministerijos misija

Sudaryti sąlygas nacionalinės kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, kultūros vertybių apsaugai, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės grupių, tautinių bendrijų dvasines ir materialines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Kultūros ministerijos funkcijos

Kultūros ministerija atlieka šias pagrindines įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas kultūros srities valstybės valdymo funkcijas:

  • rengia kultūros sritį reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • rengia skirtingų meno sričių plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;
  • finansuoja muziejus, bibliotekas, dailės, kino, koncertines bei kitas organizacijas, svarbius meno ir kultūros projektus;
  • koordinuoja autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos bei gynimo sistemos įgyvendinimą;
  • koordinuoja valstybės politikos visuomenės informavimo srityje įgyvendinimą;
  • užtikrina kultūros vertybių apskaitą ir apsaugą;
  • rengia ir įgyvendina tarpvalstybines kultūros programas;
  • rengia tarptautinių sutarčių projektus;
  • inicijuoja regionų kultūros plėtros strategiją.


Kultūros ministerijos nuostatai

Veiklos planai

Ataskaitos

Nacionalinės kultūros paveldo apsaugos politikos gairės

Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-16 11:02:30
Iš viso apsilankė: 9196886
Šiandien apsilankė: 934
Dabar naršo: 47