English
Pradžia > Teisinė informacija
Iš viso apsilankė: 8722519
Šiandien apsilankė: 992
Dabar naršo: 8
Kategorijos ir tipo pasirinkimas
      Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Siųsta
 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LIETUVOS NACIONALINEI MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKAI PROJEKTO „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI“ ĮGYVENDINIMO BENDRAFINANSAVIMUI 2009 METAIS   1025  Atsisiųsti
 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LIETUVOS NACIONALINEI MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKAI 2009 METAIS VYKDYTI VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „BIBLIOTEKŲ KOMPIUTERIZAVIMAS“   1003  Atsisiųsti
 DĖL MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ RESTAURAVIMO IR KONSERVAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ DALIES VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TAISYKLIŲ, PARAIŠKOS, SUTARTIES IR ATASKAITOS FORMŲ PATVIRTINIMO   1241  Atsisiųsti
 DĖL ŠVENČIŲ DIENŲ, ATMINTINŲ DIENŲ IR ISTORINIŲ DATŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TAISYKLIŲ, PARAIŠKOS, SUTARTIES IR ATASKAITOS FORMŲ PATVIRTINIMO   1235  Atsisiųsti
 DĖL LIETUVOS KULTŪRAI IR ISTORIJAI NUSIPELNIUSIŲ ASMENYBIŲ JUBILIEJINIŲ DATŲ MINĖJIMO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TAISYKLIŲ, PARAIŠKOS, SUTARTIES IR ATASKAITOS FORMŲ PATVIRTINIMO   1179  Atsisiųsti
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-619 ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE 13 STRAIPSNIO 4 DALYJE NUMATYTOS DVIŠALĖS NUOLATINĖS KOMISIJOS DALIES, ATSTOVAUSIANČIOS LIETUVAI, SUDARYMO“ PAKEITIMO   1088  Atsisiųsti
 DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBIŲ IR APSKRIČIŲ VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS 2009 METAIS DOKUMENTAMS ĮSIGYTI, PASKIRSTYMO   1393  Atsisiųsti
 DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS – KOVO 11 – OSIOS MINĖJIMO RENGINIŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ 2009 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ   1005  Atsisiųsti
 DĖL 2009 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO TRADICINIŲ PROFESIONALAUS MUZIKOS MENO ATLIKĖJŲ TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ PROJEKTAMS IŠ DALIES FINANSUOTI   950  Atsisiųsti
 Projektas DĖL BIBLIOTEKININKŲ ATESTAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   4928  Atsisiųsti
 DĖL 2009 M. VALSTYBĖS LĖŠŲ PASKIRSTYMO NACIONALINIŲ MUZIKOS IR SCENOS KŪRINIŲ ĮRAŠŲ IR NATŲ LEIDYBOS PROJEKTAMS DALINAI FINANSUOTI   929  Atsisiųsti
 DĖL 2009 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO UŽSAKOMŲ SUKURTI ŠIUOLAIKINĖS DRAMOS IR MUZIKOS MENO KŪRINIŲ PROJEKTAMS   946  Atsisiųsti
 DĖL 2009 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO LIETUVOS ŠIUOLAIKINĖS POPULIARIOSIOS MUZIKOS SKLAIDOS PROJEKTŲ DALINIAM FINANSAVIMUI   929  Atsisiųsti
 DĖL LEIDINIŲ LEIDYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ DALIES 2009 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS   1236  Atsisiųsti
 DĖL KULTŪROS MINISTRO 2003 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 61 „DĖL PASAULINĖS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS ORGANIZACIJOS APDOVANOJIMŲ UŽ KŪRYBINĘ VEIKLĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   1000  Atsisiųsti
<< 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 46 >>